Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 17 550
  • Tháng hiện tại: 61 111
  • Tổng lượt truy cập: 1621453
Đăng nhập
Thông báo nội dung chuyển đổi số cần thực hiện trong quý I/2023 sau cuộc họp do Giám đốc Sở chủ trì
Lượt xem: 335

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 01/3/2023 do Giám đốc Sở chủ trì, trong quý I/2023 Sở Tài chính cần tập trung triển khai thực hiện các công việc về chuyển đổi số như sau:

1. Tham mưu báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kết quả ký số văn bản điện tử; tình hình ứng dụng và phát triển CNTT quý I/2023 theo quy định

2. Tham mưu việc giao, nhận thiết bị ký số điện tử cho công chức có tham gia giải quyết TTHC của Sở, phục vụ cho việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

3. Tham mưu tổ chức lớp đào tạo, cập nhật, nâng cao kiến thức sử dụng Hệ thống TABMIS cho cán bộ các cơ quan tài chính trên địa bàn.

4. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung Đề cương và dự toán chi tiết mua mới máy vi tính, máy in phục vụ công tác của Sở Tài chính giai đoạn 2022-2023.

5. Tham mưu ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 của Sở (sau khi nhận được Kế hoạch của UBND tỉnh).

6. Tham mưu việc đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo báo cáo của KBNN tỉnh.

7. Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế bảo đảm an toàn thông tin
mạng của cơ quan theo yêu cầu tại công văn số 477/UBND-TTTT ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tiếp tục tham mưu triển khai việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu Quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Sở phân công Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các Phòng thuộc Sở tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên.

Ban biên tập Sở Tài chính././

Tin khác
1 2 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang