Dịch vụ công trực tuyến Sở Tài chính Bình Thuận

Ngoài việc đã triển khai thực hiện Dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các TTHC; nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài chính, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh, Sở Tài chính thông báo đến các tổ chức, cá nhân danh mục TTHC của Sở đang triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính như sau:

 

Stt

Tên TTHC

Mã TTHC

DVC trực tuyến

Đơn vị triển khai ứng dụng

Mức độ 3

Mức độ 4

Tỉnh

 

Bộ Tài chính

01

Quyết định điều chuyển tài sản công

1.005422.000.00.00.H11

X

 

X

 

02

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1.005429.000.00.00.H11

X

 

X

 

03

Quyết định thanh lý tài sản công

1.005426.000.00.00.H11

X

 

X

 

04

Mua quyển hóa đơn

1.005434.000.00.00.H11

X

 

X

 

05

Mua hóa đơn lẻ

1.005435.000.00.00.H11

X

 

X

 

06

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

1.005432.000.00.00.H11

 

X

X

 

07

Đăng ký giá của doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

2.002217.000.00.00.H11

 

X

X

 

08

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

2.002206.000.00.00.H11

 

X

 

X

09

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

1.005430.000.00.00.H11

 

X

X

 

10

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

1.005416.000.00.00.H11

 

X

X

 

A. Sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, vui lòng truy cập vào website http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để thực hiện và làm theo Hướngdẫn.

B. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Đăng ký mã số ngân sách trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến Đăng ký mã số ngân sách vui lòng đăng nhập vào địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn/ và xem tài liệu hướng dẫn bên dưới để thực hiện.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Đăng ký mã số ngân sách

               Quá trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Tài chính (điện thoại: 0252.3833591) hoặc Trung tâm Hành chính công tỉnh (Quầy giao dịch của Sở Tài chính) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

                                                                                                     Biên soạn: Ngọc Khánh

 

             

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 7 218
  • Tháng hiện tại: 30 726
  • Tổng lượt truy cập: 1742465
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang