Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 436
  • Trong tuần: 17 676
  • Tháng hiện tại: 61 237
  • Tổng lượt truy cập: 1621579
Đăng nhập
Báo cáo tình hình công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Lượt xem: 2565

             Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở v/v báo cáo tình hình công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 7/3/2019, Sở Tài chính có công văn số 815/STC-ĐT theo đó đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các chủ đầu tư, các Ban QLDA, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 15/03/2019. Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được báo cáo của 31 đơn vị (10 huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo), vẫn còn một số đơn vị chưa gửi báo cáo về Sở Tài chính. Tuy nhiên, để kịp thời báo cáo phòng QLNS-DN tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo đúng thời gian quy định, phòng TCĐT kính trình lãnh đạo Sở tổng hợp số liệu trên cơ sở báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Tài chính như sau:

Tình hình công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước như sau:

-          Tình hình công khai quyết toán 2017

+ Số sự án chưa thực hiện công khai: 0

+ Số dự án đã thực hiện công khai: 856

-          Tình hình công khai dự toán 2019

+ Số sự án chưa thực hiện công khai: 0

+ Số dự án đã thực hiện công khai: 519

(kèm theo  biểu chi tiết)

Về nội dung và thời gian công khai: Hầu hết các đơn vị đều thực hiện công khai theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 2/2/2005 của BTC. Hình Thức công khai: dán bảng thông báo niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và báo cáo trong các cuộc họp giao ban hàng tháng; công bố tại cuộc họp hội nghị công chức đầu năm.Tệp đính kèm

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang