Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 7 114
  • Tháng hiện tại: 30 622
  • Tổng lượt truy cập: 1742361
Đăng nhập
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2019.
Lượt xem: 932

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Căn cứ Công văn số 4427/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đến tháng 11/2019). Sở Tài chính đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2019; cụ thể:

1. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11/2019:

- Kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2019 là 872.107 triệu đồng, lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 519.955 triệu đồng, đạt 60% so với kế hoạch; ước lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2019 là 551.190 triệu đồng, đạt 63% so với kế hoạch.

- Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 là 2.427.220 triệu đồng, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 1.366.438 triệu đồng, đạt 56% so với kế hoạch; ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 11/2019 là 1.506.128 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch.

(có biểu chi tiết kèm theo)

 

2. Nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công:

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, địa phương thực hiện cấp phát, thanh toán đảm bảo theo kế hoạch. Riêng nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, tiến độ giải ngân tương đối chậm so với kế hoạch.

* Nguyên nhân giải ngân chậm:

+ Tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, quá trình hiệp thương thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

+ Một số công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nên chưa có cơ sở tiếp tục thanh toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.  

+ Công tác chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án, phê duyệt thiết kế - dự toán kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, ký kết hợp đồng thi công và giải ngân vốn; tiến độ triển khai một số dự án khởi công mới năm 2019 chậm so với yêu cầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Biểuchi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2019

           Ban biên tập Sở Tài chính.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang