Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 326
  • Trong tuần: 7 140
  • Tháng hiện tại: 30 648
  • Tổng lượt truy cập: 1742387
Đăng nhập
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 01 năm 2020
Lượt xem: 844

         Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

         Căn cứ Công văn số 354/UBND-ĐTQH ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đến tháng 01/2020).

         Sở Tài chính đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công  năm 2019 (đến tháng 01 năm 2020), cụ thể:

         a. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 01/2020:

         - Kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2019 là 872.107 triệu đồng, lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/12/2019 là 542.649 triệu đồng, đạt 62% so với kế hoạch; ước lũy kế cấp phát, thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 01/2020 là 619.338 triệu đồng, đạt 71% so với kế hoạch.

         - Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019 là 2.427.220 triệu đồng, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/12/2019 là 1.824.394 triệu đồng, đạt 75% so với kế hoạch; ước lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 01/2020 là 2.046.494 triệu đồng, đạt 84% so với kế hoạch.

         b. Nhận xét, đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công:

         Địa phương thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 tương đối đảm bảo so với kế hoạch. 

         Biểu chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 01 năm 2020

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang