Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 248
  • Trong tuần: 7 062
  • Tháng hiện tại: 30 570
  • Tổng lượt truy cập: 1742309
Đăng nhập
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2023; các nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian đến
Lượt xem: 228

Theo đánh giá chung: Trong quý I/2023, các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 10/4/2023 giải ngân được 890.182 triệu đồng, đạt 18,28% so với kế hoạch, trong đó có 05 chủ đầu tư có kết quả giải ngân đạt trên 40% kế hoạch vốn năm 2023. Tuy nhiên, có 04 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 10% và 16 chủ đầu tư chưa giải ngân; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đang trình HĐND tỉnh phân khai vốn; nguồn vốn ngoài nước (ODA) chưa phân khai chi tiết; tiến độ triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội rất chậm, đến nay các chủ đầu tư chưa trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư để bố trí kế hoạch vốn.

Xác định nguồn vốn đầu tư công đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt trên 7%. UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 118/TB-UBND ngày 28/4/2023 về việc Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I năm 2023; các nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian đến; theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư cần tuân thủ nghiêm túc các quy định, linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn, khẩn trương xử lý ngay các vấn đề phát sinh khi thực hiện, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai thực hiện các công việc cụ thể như sau:

(1) Yêu cầu các chủ đầu tư chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, ban hành các giải pháp và tập trung tiến độ giải ngân vốn, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh, định kỳ các chủ đầu tư tổ chức họp giao ban, kiểm tra, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát sinh. Đồng thời, các Ban Quản lý dự án và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự phối hợp với các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan để xử lý các vấn đề theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét giải quyết theo quy định.

Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đối với các nội dung Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh đề nghị bổ sung, điều chỉnh nhằm đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh trước khi trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(2) Đối với công trình đã có khối lượng thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán vốn, không để dồn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các công trình khởi công mới khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu, phân khai vốn còn lại chưa phân khai và thời gian thực hiện chậm nhất trong quý II/2023 triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

(3) Đối với các dự án vướng đền bù, giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh công tác kiểm kê, xác định tính pháp lý, áp giá đền bù cho các tổ chức, cá nhân để sớm bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp tốt với các chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng.

(4) Đối với các dự án ODA, các chủ đầu tư chủ động làm việc với các cơ quan trung ương và nhà tài trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân khai.

(5) Đối với các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố sớm tham mưu cơ quan có thẩm quyền phân khai chi tiết danh mục để triển khai thực hiện. Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án trong tháng 4 năm 2023, làm cơ sở phân khai vốn thực hiện.

(6) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ các dự án không có khối lượng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt; sớm tham mưu UBND tỉnh phân khai chi tiết các nguồn vốn dự phòng chưa phân khai theo đúng quy định, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao từ đầu năm gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động hơn trong báo cáo hàng tháng, đặc biệt là các dự án lớn, trọng tâm, bức xúc, vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

(7) Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện để thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1140/VP-ĐTQH ngày 14/3/2023.

Ngoài ra, tại Thông báo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan Thường trực Tổ công tác giải ngân cấp tỉnh, định kỳ trước ngày 10 hàng tháng rà soát, kiểm tra và có báo cáo cụ thể về kết quả thực hiện và giải ngân của các chủ đầu tư để Tổ công tác giải ngân tổ chức làm việc nhằm tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công.

118tbub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang