Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 7 038
  • Tháng hiện tại: 30 546
  • Tổng lượt truy cập: 1742285
Đăng nhập
Thông báo tình hình khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR
Lượt xem: 444

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 2051/KH-SNV ngày 14/9/2022 về triển khai thí điểm khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR. Qua 02 tuần triển khai thực hiện, số phiếu khảo sát đã thu thập chủ yếu phát sinh ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và cấp huyện nhiều nhất như UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND thị xã La Gi, UBND huyện Hàm Thuận Nam, UBND huyện Bắc Bình.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ có một số ý kiến như sau:

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện khảo sát: Chỉ đạo các công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả (gọi chung là công chức một cửa) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện; Tăng cường hướng dẫn người dân quét mã QR để thực hiện khảo sát khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tỷ lệ khảo sát theo yêu cầu; Tuyệt đối không can thiệp vào quá trình điền phiếu khảo sát của người dân để đảm bảo tính khách quan, thực chất; Lưu ý không thực hiện khảo sát đối với các thủ tục hành chính: (1) có quy định phải trả kết quả ngay khi sau khi tiếp nhận, giải quyết; (2) hồ sơ nộp trực tuyến; (3) hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đối với UBND huyện Hàm Thuận Nam: nhiều ý kiến của người dân không đồng tình và phản đối việc triển khai thí điểm khảo sát thông qua ứng dụng phần mềm điện tử và mã QR. Do đó, đề nghị UBND huyện tổ chức quán triệt lại cho đội ngũ công chức một cửa, xác định rõ việc thực hiện khảo sát là quyền lợi của người dân, người dân có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia khảo sát; công chức một cửa có trách nhiệm vận động, khuyến khích và không được ép buộc người dân tham gia khảo sát.

- Đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh: Chỉ đạo công chức một cửa tại các quầy tổng hợp dán mã QR (theo mẫu tại Kế hoạch số 2051/KH-SNV ngày 14/9/2022 của Sở Nội vụ) và tăng cường hướng dẫn người dân quét mã để thực hiện khảo sát khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tỷ lệ khảo sát theo yêu cầu; Thực hiện việc dán mã QR để lấy phiếu khảo sát tại quầy trả kết quả của Bưu điện tỉnh tại Trung tâm.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang