Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 422
  • Trong tuần: 7 236
  • Tháng hiện tại: 30 744
  • Tổng lượt truy cập: 1742483
Đăng nhập
Kết quả thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 315

Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 294/BC-UBND về Kết quả thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Qua đánh giá đạt được một số ưu điểm như sau:

Trong năm 2022, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, ngày càng đi vào nền nếp; phần lớn hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp được các ngành, các cấp giải quyết tương đối đảm bảo về chất lượng và tiến độ theo quy định

Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết TTHC được cải thiện; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ của mỗi công chức, viên chức và cơ quan nhà nước được nâng cao.

Việc thực hiện đánh giá gắn với việc thu nhận thông tin đánh giá từ cá nhân, doanh nghiệp qua Phiếu lấy ý kiến tại bộ phận một cửa các cấp đã hình thành được cơ chế kiểm tra, theo dõi, giám sát của cơ quan cấp trên đối với toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan cấp dưới, đặc biệt là cơ chế này có sự tham gia của cá nhân, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện TTHC.

Kết quả đánh giá đã tạo nên động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một vài hạn chế: Trong năm, phần lớn cơ quan, địa phương trong toàn tỉnh có tổng điểm các chỉ số đánh giá chưa cao. Việc thực hiện công khai, niêm yết danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận một cửa cấp huyện chưa đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Một số cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện chưa thực hiện nghiêm việc tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp. Một số các cơ quan, địa phương giải quyết phản ánh, kiến nghị còn chậm và chất lượng không đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ của người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (nay là dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình) trong toàn tỉnh vẫn còn rất thấp. Đối với việc thực hiện cơ chế “04 tại chỗ” (quy định trong Chỉ số 6), ở địa phương vẫn còn vướng mắc ở một số nội dung về ủy quyền, cơ chế sử dụng con dấu… nên trong năm 2022, Chỉ số 6 không thực hiện chấm điểm.

Để việc triển khai thực hiện đánh giá đảm bảo chất lượng và thống nhất, đồng bộ trên cả nước; UBND tỉnh Bình Thuận kính đề nghị Văn phòng Chính phủ một số nội dung: Tổ chức Hội nghị tập huấn hoặc có văn bản hướng dẫn cụ thể đánh giá việc giải quyết TTHC (nhất là nội dung thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”) để các địa phương trong cả nước triển khai đồng bộ, chính xác và đạt kết quả theo yêu cầu. Hiện nay, việc đánh giá tiến độ, kết quả giải quyết TTHC đã được Thủ tướng quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; để tránh bị trùng lắp nội dung thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư chỉnh sửa, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.

294bcub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang