Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 7 168
  • Tháng hiện tại: 30 676
  • Tổng lượt truy cập: 1742415
Đăng nhập
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tháng 11/2022 của Sở Tài chính
Lượt xem: 382

Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 21/11/2022, Sở Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 234 hồ sơ thuộc 04 lĩnh vực giải quyết trên phần mềm Một của điện tử của tỉnh và trên Website cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính; trong đó 208 hồ sơ trả đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Cụ thể:

STT

Lĩnh vực giải quyết

Tổng số hồ sơ

Số kỳ trước chuyển qua

Hồ sơ nhận trực tuyến

Hồ sơ nhận trực tiếp

Hồ sơ nhận qua BCCI

Đúng hạn

Trễ hạn

Ghi chú

Mức độ 3

Mức độ 4

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7)+

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Hành chính sự nghiệp

19

2

0

0

16

1

10

0

 

1

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

19

2

0

0

16

1

10

0

 

II

Quản lý công sản

28

13

13

1

1

0

11

0

 

1

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

5

4

0

1

0

0

3

0

 

2

Quyết định thanh lý tài sản công

17

7

9

0

1

0

4

0

 

3

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1

0

1

0

0

0

1

0

 

4

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1

1

0

0

0

0

1

0

 

5

Quyết định điều chuyển tài sản công

3

1

2

0

0

0

1

0

 

III

Quản lý giá

4

0

0

4

0

0

4

0

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

4

0

0

4

0

0

4

0

 

IV

Tin học thống kê

183

5

0

137

4

37

183

0

 

1

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

183

5

0

137

4

37

183

 

0

 

Tổng cộng

234

20

13

142

21

38

121

0

 

Địa chỉ Website:

- Một cửa điện tử của tỉnh: https://motcua.stc.binhthuan.gov.vn

- Cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính: https://mstt.mof.gov.vn

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang