Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 221
  • Trong tuần: 7 035
  • Tháng hiện tại: 30 543
  • Tổng lượt truy cập: 1742282
Đăng nhập
Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính tháng 01/2023 của Sở Tài chính
Lượt xem: 334

Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 21/01/2023, Sở Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 221 hồ sơ thuộc 04 lĩnh vực giải quyết trên phần mềm Một của điện tử của tỉnh và trên Website cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính; trong đó 217 hồ sơ trả đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Cụ thể:

STT

Lĩnh vực giải quyết

Tổng số hồ sơ

Số kỳ trước chuyển qua

Hồ sơ nhận trực tuyến

Hồ sơ nhận trực tiếp

Hồ sơ nhận qua BCCI

Đúng hạn

Trễ hạn

Ghi chú

Mức độ 3

Mức độ 4

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7)+

(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Hành chính sự nghiệp

18

6

0

0

9

3

18

0

 

1

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

18

6

0

0

9

3

18

0

 

II

Quản lý công sản

22

13

8

0

1

0

18

 

 

1

Mua hóa đơn lẻ

5

0

4

0

1

0

5

0

 

2

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

2

2

0

0

0

0

1

0

 

3

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

2

2

0

0

0

0

1

0

 

4

Quyết định thanh lý tài sản công

6

4

2

0

0

0

4

0

 

5

Quyết định điều chuyển tài sản công

3

3

0

0

0

0

3

0

 

6

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

4

2

2

0

0

0

4

0

 

III

Quản lý giá

4

0

0

4

0

0

4

0

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

4

0

0

4

0

0

4

0

 

IV

Tin học thống kê

177

4

0

153

4

16

177

0

 

1

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

203

4

0

164

19

20

203

 

0

 

Tổng cộng

221

23

8

157

14

19

217

0

 

Địa chỉ Website:

- Một cửa điện tử của tỉnh: https://motcua.stc.binhthuan.gov.vn

- Cấp mã số trực tuyến của Bộ Tài chính: https://mstt.mof.gov.vn

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang