Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 467
  • Trong tuần: 17 707
  • Tháng hiện tại: 61 268
  • Tổng lượt truy cập: 1621610
Đăng nhập
Kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính
Lượt xem: 227

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021, Sở Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 222 hồ sơ thuộc 05 lĩnh vực giải quyết trên phần mềm Một của điện tử của tỉnh trong đó 170 hồ sơ trả trước hạn, 52 hồ sơ trả đúng hạn không có hồ sơ trễ hạn. Cụ thể:

1. Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp

Thủ tục “Thủ tục Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh” tiếp nhận và xử lý 38 hồ sơ trong đó trước hạn 32 hồ sơ, trong hạn 06 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

2. Lĩnh vực Quản lý công sản

Thủ tục “Mua hóa đơn lẻ” tiếp nhận và xử lý 24 hồ sơ trong đó trước hạn 23 hồ sơ, đúng hạn 01 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

Thủ tục “Mua quyển hóa đơn” tiếp nhận và xử lý 03 hồ sơ trong đó trước hạn 03 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

Thủ tục “Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê” tiếp nhận và xử lý 14 hồ sơ trong đó trước hạn 13 hồ sơ, đúng hạn 01 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

Thủ tục “Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết” tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ trong đó trước hạn 01 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

Thủ tục “Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư” tiếp nhận và xử lý 06 hồ sơ trong đó trước hạn 06 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

Thủ tục “Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công” tiếp nhận và xử lý 28 hồ sơ trong đó trước hạn 28 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

3. Lĩnh vực Quản lý giá

Thủ tục “Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh” tiếp nhận và xử lý 33 hồ sơ trong đó trước hạn 33 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

4. Lĩnh vực Quản lý tài sản công

Thủ tục “Thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh” tiếp nhận và xử lý 21 hồ sơ trong đó trước hạn 18 hồ sơ, đúng hạn 03 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

Thủ tục “Thủ tục điều chuyển tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh” tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ trong đó trước hạn 01 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn

5. Lĩnh vực Tin học – Thống kê

Thủ tục “Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách” tiếp nhận và xử lý 59 hồ sơ trong đó trước hạn 12 hồ sơ, đúng hạn 47 hồ sơ không có hồ sơ trễ hạn. Ngoài ra, nhận trực tuyến trên Website: https//:mstt.mof.gov.vn là 317 hồ sơ, tiếp nhận và xử lý 317 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang