Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 2588
  • Trong tuần: 20 237
  • Trong tháng: 71 695
  • Tất cả: 1482711
Đăng nhập
Lượt xem: 217

Công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (Kỳ báo cáo: Tháng 13).

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Căn cứ Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, kỳ báo cáo: Tháng 13.

Sở Tài chính đăng công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022; kỳ báo cáo: Tháng 13, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.594.114 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 244.494 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 5.349.620 triệu đồng .

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 4.126.673 triệu đồng, đạt 73,77% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 161.098 triệu đồng, đạt 65,89% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.965.575 triệu đồng, đạt 74,13% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 5.391.115 triệu đồng, đạt 96,37% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 234.626 triệu đồng, đạt 95,96% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 5.156.489 triệu đồng, đạt 96,39% kế hoạch giao.

 

II. Giải pháp thực hiện:

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; UBND tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 31/12/2022, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Thuận đạt 73,77%, trong đó thuộc ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý đạt 73,78%; vốn ngân sách trung ương đạt 73,75% so với kế hoạch giao. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 4334/UBND-ĐTQH ngày 20/12/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, NSĐP tháng cuối năm 2022; trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp đối với chi đầu tư phát triển: Giao các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương tổng hợp hồ sơ để làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí còn lại chưa thanh toán đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; đồng thời hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng được nghiệm thu gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm nguồn vốn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục thực hiện); tránh tình trạng chậm hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong năm để dồn vào thời điểm cuối năm gây ảnh hưởng đến công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và tránh trường hợp chuyển nguồn vốn chi đầu tư sang năm sau mới lập thủ tục thanh toán làm tăng cao tồn quỹ ngân sách; giao Kho bạc Nhà nước Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chỉ để thanh toán trong thời gian sớm nhất cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân.

18bcub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang