Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 2686
  • Trong tuần: 20 335
  • Trong tháng: 71 793
  • Tất cả: 1482809
Đăng nhập
Lượt xem: 250

Công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (Kỳ báo cáo: Tháng 12)

Triển khai Công văn số 4428/UBND-ĐTQH ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh về việc đăng công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Căn cứ Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, kỳ báo cáo: Tháng 12.

Sở Tài chính đăng công khai tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022; kỳ báo cáo: Tháng 12, cụ thể:

I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.429.538 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 235.801 triệu đồng.

+ Vốn kế hoạch năm: 5.207.703 triệu đồng .

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 3.291.476 triệu đồng, đạt 60,62% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 47.860 triệu đồng, đạt 20,30% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.243.616 triệu đồng, đạt 62,28% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 4.044.987 triệu đồng, đạt 74,50% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 116.303 triệu đồng, đạt 49,32% kế hoạch giao.

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 3.928.684 triệu đồng, đạt 75,44% kế hoạch giao.

II. Giải pháp thực hiện:

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đến ngày 30/11/2022, thì tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Thuận là 60,62%, trong đó thuộc ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý chỉ đạt 61,62%; vốn ngân sách trung ương đạt 58,77% so với kế hoạch giao. Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

1. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công.

2. Quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực chất hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án.

3. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng.

5. Xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.

6. Khẩn trương phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu tư; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện quy hoạch địa phương; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công.

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi để thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân.

293bcub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang