Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 350
  • Trong tuần: 17 590
  • Tháng hiện tại: 61 151
  • Tổng lượt truy cập: 1621493
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 5/2022
Lượt xem: 295
Kế hoạch số 385/KH-STC - 15/5/2022 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 09/5/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 5/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 5/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, sử dụng nguồn vượt thu năm 2021 để bù đắp hụt thu tiền sử dụng đất trong năm 2022.

- Tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh giải quyết các hồ sơ còn tồn tại của Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổng hợp báo cáo công khai dự toán và quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021.

- Cung cấp các thông tin của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII để phục vụ cho công tác lập Kế họach kiểm toán NSĐP năm 2021 của tỉnh Bình Thuận.

- Tổng hợp báo cáo các nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao Sở Tài chính; báo cáo triển khai thực hiện tình hình phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

- Hoàn thành các Báo cáo thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022.

- Tham mưu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị.

- Tổng hợp đăng ký mua sắm tài sản tập trung năm 2022 của các đầu mối đăng ký, đề nghị đơn vị tư vấn thẩm định giá gói thầu.

- Tiếp tục phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan đến những vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, các dự án, công trình trọng điểm.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 4320/UBNDKT ngày 12/11/2021.

- Tiếp tục triển khai thanh tra tại Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Thông qua Kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

 

Ban biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang