Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 569
  • Trong tuần: 17 809
  • Tháng hiện tại: 61 370
  • Tổng lượt truy cập: 1621712
Đăng nhập
Ban Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác tháng 4/2022
Lượt xem: 284
Kế hoạch số 296/KH-STC - 13/4/2022 - Sở Tài Chính

Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 04/4/2022, Ban Giám đốc Sở thông báo kế hoạch công tác tháng 4/2022 đến các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công triển khai thực hiện.

Ngoài các công việc chuyên môn, nghiệp vụ được phân công, các Phòng, Trung tâm Mua tài sản công cần đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết tháng 4/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019, 2020 các đơn vị

- Thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2021.

- Tham mưu UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý I năm 2022.

- Báo cáo UBND tỉnh giải quyết các hồ sơ còn tồn của Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tự chủ năm 2021 của các cơ quan, đơn vị.

-Triển khai thanh tra Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh.

- Báo cáo phục vụ Kiểm toán Nhà nước“ Chương trình vệ sinh nước sạch kết quả đầu ra năm 2021” và tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán 02Chương trình MTQG Nông thôn mới và GNBV.

- Tập trung thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

- Trình UBND tỉnh phương án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.

- Tham mưu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị (nếu có). Nhất là ưu tiên giải quyết việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch của các đơn vị ngành y tế.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung thành viên các Hội đồng của tỉnh có Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia.

- Tham mưu thực hiện chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với Người có công.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp khắc phục triệt để các kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính.

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang