Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 7 223
  • Tháng hiện tại: 30 731
  • Tổng lượt truy cập: 1742470
Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023
Lượt xem: 78

Nhằm tiếp tục tạo thêm nguồn lực thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện Kế hoạch tổ chức “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023, tháng cao điểm từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, ngày 22/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1767/UBND-KGVXNV về triển khai Kế hoạch tổ chức “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023.

Theo  đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị

- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hưởng ứng chương trình“Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát các nguồn vốn quỹ, chương trình, dự án hiện đang quản lý, trường hợp không trái với các hướng dẫn, yêu cầu, quy định của các nguồn quỹ, thì gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tạo thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội

- Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch “Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023; chủ động làm việc, gửi Thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng; Căn cứ kết quả thực hiện, tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kế hoạch Huy động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo.

- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng

- UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện triển khai thực hiện; chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thực hiện tốt Kế hoạch.

1767cvub.signed.signed.pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang