Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 7 189
  • Tháng hiện tại: 30 697
  • Tổng lượt truy cập: 1742436
Đăng nhập
“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng” năm 2023
Lượt xem: 93

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 được Bộ Xây dựng triển khai tại Công  văn  số  494/BXD-GĐ  ngày  15 tháng 02 năm 2023. Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 được tổ chức từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 với chủ đề " Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 hướng về các cơ quan chuyên môn về xây dựng; các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Các hoạt động chính về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023:

1. Tuyên truyền về ATVSLĐ:

-  Tổ  chức  hoạt  động  tuyên  truyền  các  thông  điệp,  tài  liệu,  ấn  phẩm  về ATVSLĐ trong thi công xây dựng tới các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trường đang thi công xây dựng dưới nhiều hình thức như trực tiếp tại công trường, qua internet, qua các phương tiện thông tin đại chúng,…

-  Nội dung tuyên truyền: Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP  ngày  26  tháng  01  năm  2021  của  Chính  phủ,  Thông  tư  số 10/2021/TT-BXD  ngày  25  tháng  8 năm  2021  của Bộ  Xây  dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số  44/2016/NĐ-CP  của  Chính  phủ,  Quy  chuẩn  kỹ  thuật  quốc  gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Xây dựng.

-  Cập nhật và thông tin kịp thời các văn bản, công điện của Thủ tướng chính phủ, của các Bộ, ngành và địa phương về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm, video với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và tại các công trường đang thi công xây dựng với các hình thức như: Trực tiếp tại công trường, qua internet, các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác quản lý an toàn  trong  thi  công  xây  dựng  công  trình,  kịp  thời  chấn  chỉnh, xử  lý nghiêm các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ.

4. Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như:

- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại đơn vị, tại các công trường thi công xây dựng; quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, các cá nhân trong đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng; đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

- Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn trên công trường; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; tham quan, giao lưu các mô  hình quản lý tốt về ATVSLĐ tại nơi làm việc, các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại các cơ quan, đơn vị;

- Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại Bình Thuận, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1648/KH-UBND ngày 12/05/2023 để Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang