Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 280
  • Trong tuần: 7 094
  • Tháng hiện tại: 30 602
  • Tổng lượt truy cập: 1742341
Đăng nhập
Công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2022
Lượt xem: 429

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh công bố 10 chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Bình Thuận (trong đó có tỷ lệ của toàn tỉnh, tỷ lệ khu vực nông thôn và tỷ lệ khu vực đô thị) năm 2022 cụ thể:

- Chỉ số 1: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Chỉ số 2: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của Bộ Y tế (QCVN).

- Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Chỉ số 4: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN.

- Chỉ số 5: Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung.

- Chỉ số 6: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Chỉ số 7: Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Chỉ số 8: Tỷ lệ trạm Y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Chỉ số 9: Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh.

- Chỉ số 10: Số hộ gia đình gia đình toàn tỉnh sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp, tăng thêm trong năm 2022 và số hộ gia đình sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung lũy kế đến cuối năm 2022.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế, Sở GDĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo Kế hoạch 774/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nhiệm vụ khác có liên quan; giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức điều tra, cập nhật, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân tăng/giảm về tỷ lệ và các chỉ số trong Bộ chỉ số hàng năm, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thông qua trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) đảm bảo thời gian, tính chính xác và phù hợp với thực tế theo kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang