Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 7 171
  • Tháng hiện tại: 30 679
  • Tổng lượt truy cập: 1742418
Đăng nhập
Tình hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công Quý I năm 2023
Lượt xem: 327

Ngày 03/4/2023, Trung tâm Hành chính công ban hành Báo cáo số 05/BC-TTHCC về tình hình hoạt động Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 như sau:

1. Công khai thủ tục hành chính

Thực hiện niêm yết công khai 1.486 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành tại Trung tâm đảm bảo công khai, minh bạch. Tất cả các thủ tục hành chính đã được các sở, ngành ban hành quy trình xử lý, giải quyết nội bộ và được Trung tâm cập nhật quy trình điện tử lên phần mềm một cửa điện tử để tiến hành tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đã niêm yết 246 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, 277 thủ tục hành chính trực tuyến một phần để tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 3 năm 2023

Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận: 7.304 hồ sơ (bao gồm 3.363 hồ sơ trực tuyến). Trong đó:

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 7.100 hồ sơ

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 7.083 hồ sơ.

- Số hồ sơ trễ hạn: 17 hồ sơ.

Lũy kế đến hết tháng 3 năm 2023, tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 17.380 hồ sơ (trực tuyến 8.119 hồ sơ). Trong đó: 

- Số lượng hồ sơ đã xử lý và trả kết quả: 16.841 hồ sơ.

- Số hồ sơ trả đúng và sớm hẹn: 16.804 hồ sơ. 

- Số hồ sơ trễ hẹn: 37 hồ sơ. 

Số lượng hồ sơ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến: Tư pháp: 14 hồ sơ, Nội vụ: 02 hồ sơ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 hồ sơ.

Riêng đối với các hồ sơ nộp theo nhóm của lĩnh vực thủy sản, trong quý I/2023, Trung tâm đã tiếp nhận 71 hồ sơ mới; xử lý và trả kết quả đúng hạn 71 h  sơ; không có hồ sơ trễ hạn.

Việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành và Bưu điện tỉnh tiếp tục được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp nhận,  luân chuyển hồ sơ, trả kết quả đa phần được thực hiện theo quy định. 

Trong quý I năm 2023, thông qua dịch vụ bưu chính công ích, Trung tâm đã phối hợp đã phối hợp tiếp nhận 206 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản tại địa phương (thành phố Phan Thiết: 9 hồ sơ, huyện Phú Quý: 155 hồ sơ, thị xã La Gi: 10 hồ sơ, Tuy Phong: 32 hồ sơ).

Trung tâm thường xuyên thực hiện việc khảo sát ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá giải việc quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả đánh giá quý I/2023: 16/17 đơn vị xếp loại Xuất sắc và xếp loại Rất hài lòng, 1/17 dơn vị xếp loại Tốt, đạt mức độ Hài lòng.

Các trang thiết bị đầu tư về căn bản đã phục vụ tốt cho công chức, viên chức Trung tâm cũng như tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. 

Tính đến hết tháng 3 năm 2023, có 117.138 người quan tâm, theo dõi và tương tác với Trung tâm qua Zalo.

Việc Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được quan tâm thực hiện nghiêm túc, giúp cho người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiện thời gian, chi phí đi lại.Tình hình an ninh, trật tự, vệ sinh luôn được bảo đảm.

Công tác an ninh, trật tự, giữ vệ sinh tại Trung tâm luôn được đảm bảo. Các tổ chức, cá nhân về cơ bản tuân thủ nội quy khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2023

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức khi thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019, Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019.  Tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát, xếp hạng, đánh giá mức độ hài lòng trong việc thực hiện thủ tục hành chính quý II/2023 của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC, để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn hoặc hồ sơ trả lại nhiều lần dẫn đến gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

3. Kết quả giải quyết TTHC tháng 03/2023 và nhiệm vụ trong tháng 4/2023 của Sở Tài chính.

 Tính đến hết tháng 3 năm 2023, Sở Tài chính đã tiếp nhận 95 hồ sơ, trong đó:

- Đã xử lý 98 hồ sơ.

- Trả đúng hạn: 98 hồ sơ.

- Trễ hẹn: 0 hồ sơ

- Đạt tỉ lệ đúng hạn 100%

 Nhiệm vụ trong tháng 4/2023: tiếp tục thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 66/KH-STC ngày 18/01/2022 của Sở Tài chính về Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2023.

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang