Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 303
  • Trong tuần: 7 117
  • Tháng hiện tại: 30 625
  • Tổng lượt truy cập: 1742364
Đăng nhập
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QD-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 370

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 569/UBND-NCKSTTHC ngày 28/02/2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; Phối hợp Bưu điện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; Nghiên cứu và triển khai giải pháp đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC; Thường xuyên rà soát các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện đảm bảo 100% các TTHC được triển khai trong thực tế; Thường xuyên rà soát các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện đảm bảo 100% các TTHC được triển khai trong thực tế.

 - Yêu cầu UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn trực thuộc (Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Hòa Minh, Phan Dũng, Liên Hương) nghiêm túc thực hiện việc luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/06/2019. Thời gian thực hiện: Ngày 01/3/2023.

- Bưu điện tỉnh tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, người lao động trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả TTHC đảm bảo theo quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; cần lưu ý khắc phục các hạn chế trong việc thực hiện dịch vụ bưu chính như: nhận và luân chuyển hồ sơ không theo khung giờ đã ký kết làm trễ thời gian giải quyết TTHC, làm thất lạc hồ sơ giải quyết TTHC; Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin về hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; việc cung ứng dịch vụ phải được bảo đảm an ninh, an toàn theo quy định của pháp luật về bưu chính; Nghiên cứu, đề xuất các dịch vụ bưu chính chuyển phát cũng như mức cước phù hợp khi người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; quan tâm triển khai hỗ trợ người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và nhận hồ sơ tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

569cvub.signed.signed%20(1).pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang