Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 358
  • Trong tuần: 7 172
  • Tháng hiện tại: 30 680
  • Tổng lượt truy cập: 1742419
Đăng nhập
Ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận b. Trích yếu: Ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 261

Ngày 22/3/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về ban hành quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bộ tiêu chí áp dụng đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp và 16 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc) và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm:

- Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và hàng năm phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Xây dựng Kế hoạch để tiến hành khảo sát, điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức và khảo sát độc lập người dân, doanh nghiệp để phục vụ đánh giá nội dung có liên quan chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Triển khai cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này trên phần mềm đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính hàng năm được triển khai.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và triển khai thực hiện tại địa phương.

517qdub.signed.signed%20(1).pdf

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang