Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 2562
  • Trong tuần: 20 211
  • Trong tháng: 71 669
  • Tất cả: 1482685
Đăng nhập
Lượt xem: 451

Quyết định hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND ban hành Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; nội dung Hướng dẫn bao gồm:

- Điều 1. Phạm vi hướng dẫn

+ Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

+ Không áp dụng đối với việc mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

- Điều 2. Hướng dẫn về người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với nguồn vốn đầu tư công

- Điều 3. Hướng dẫn cơ quan chuyên môn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với nguồn vốn đầu tư công

- Điều 4. Hướng dẫn trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách ngắn, hồ sơ dự thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ đề xuất và kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Điều 5. Hướng dẫn việc thương thảo, ký kết hợp đồng.

- Điều 6. Hướng dẫn về trách nhiệm thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu

          - Điều 7. Hướng dẫn về trách nhiệm thực hiện công tác giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

- Điều 8. Hướng dẫn thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu

- Điều 9. Xử lý tình huống.     

- Điều 10. Hướng dẫn quá trình giải quyết kiến nghị theo quy định tại Điều 92 Luật Đầu thầu

- Điều 11. Xử lý vi phạm

- Điều 12. Trách nhiệm thực hiện.

Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang