Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 451
  • Trong tuần: 17 691
  • Tháng hiện tại: 61 252
  • Tổng lượt truy cập: 1621594
Đăng nhập
Học tập chuyên đề năm 2022: “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên”.
Lượt xem: 5207

Căn cứ Kế hoạch số 26 - KH/CB1 ngày 09/5/2022 của Chi bộ 1 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Ngày 14/6/2022, Chi bộ 1 đã tổ chức buổi học tập Chuyên đề : “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên” để toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập theo Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phẩm chất đạo đức cách mạng của Người.

Qua học tập, yêu cầu đặt ra đối với đảng viên, quần chúng trong Chi bộ:

Qua học tập nội dung chuyên đề, yêu cầu mỗi một cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Chi bộ 1 tự giác thực hành học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân gắn với chức năng nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần tự giác học tập, tự phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn của mình để phục vụ nhiệm vụ chung. Học tập cần, kiệm, liêm, chính nhất là ý thức giữ gìn bảo quản tài sản cơ quan, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện nước; theo đó chi ủy giao nhiệm vụ cho Văn phòng Sở có văn bản nhắc nhở toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong việc giữ gìn, bảo vệ, quản lý tài sản công của cơ quan, tiết kiệm giấy in, mực in, điện, nước,...; các phòng cố gắng nghiên cứu đầu tư, áp dụng tốt công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn công tác của Phòng; rèn luyện tu dưỡng bản thân theo bảng đăng ký cam kết của cá nhân đã xây dựng.

Tài liệu đính kèm

Ban biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang