Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 17 803
  • Tháng hiện tại: 61 364
  • Tổng lượt truy cập: 1621706
Đăng nhập
Quyết định kiện toàn Cụm thi đua, khối thi đua tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 672
Quyết định kiện toàn Cụm thi đua, khối thi đua tỉnh Bình Thuận

Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3295/QĐ-UBND về việc kiện toàn Cụm thi đua, Khối thi đua tỉnh Bình Thuận.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; thay thế Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về củng cố, kiện toàn Cụm, Khối thi đua tỉnh Bình Thuận.

Theo đó Cụm, Khối thi đua tỉnh Bình Thuận chia thành 4 Cụm, Khối thi đua như sau:

- Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh;

- Cụm Khối thi đua thuộc các huyện, thị xã, thành phố;

- Cụm Khối thi đua thuộc các ngành tỉnh;

- Khối lực lượng vũ trang.

Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kiểm tra, đánh giá, kiện toàn các Cụm thi đua, Khối thi đua và xem xét quyết định việc điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thành viên các Cụm, Khối thi đua theo quy định. Hướng dẫn tổ chức hoạt động, xét, đề nghị khen thưởng trong Cụm, Khối thi đua

Trong đó, Sở Tài chính thuộc Khối thi đua 4 Cụm Khối thi đua thuộc tỉnh.

 

 

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang