Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 331
  • Trong tuần: 17 571
  • Tháng hiện tại: 61 132
  • Tổng lượt truy cập: 1621474
Đăng nhập
Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 9575

Ngày 31/8/2021, Đảng uỷ Sở Tài chính có Công văn số 118-CV/ĐU v/v sao gửi Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định 24), theo đó: Đảng uỷ Sở Tài chính đề nghị các Chi bộ quán triệt cho các Đảng viên trong Chi bộ; so với quy định cũ (Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016), Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 cũng có 35 mục và  thêm 08 điểm mới cụ thể sau:

Quy định số 24-QĐ/TW (mới)

Quy định 29-QĐ/TW (cũ)

1. Về trình độ học vấn của người vào Đảng

Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sởhoặc tương đương trở lên

2. Sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ

Bổ sung nội dung “Việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư”

 

3. Quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

 

- Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng

Bổ sung nội dung: căn cứ để xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng làquy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ

 

- Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình

+ Đối với nội dung thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình hằng năm: Bổ sung nội dung “kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”

 

+ Đối với nội dung thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình cuối nhiệm kỳ đại hội: Bổ sung nội dung “thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”

 

4. Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng

- Đảng viên giới thiệu người vào Đảng

Bổ sung nội dung: trường hợp đảng viên chính thứccùng sinh hoạt nơi cư trúvới người vào Đảng ít nhất 12 tháng

 

- Việc kết nạp người vào Đảng ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ

Bổ sung nội dung Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng(nơi người vào Đảng công tác, lao động, học tập, cư trú)giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức giúp đỡ người vào Đảng. Khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn thì chi bộ nơi có đảng viên giúp đỡ người vào Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp theo quy định

 

- Về điều kiện của người được xét kết nạp lại vào Đảng

Bổ sung nội dung:đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư

 

5. Trường hợp kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức sai quy định

- Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức không đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 1Điều lệ Đảngthì cấp uỷ ban hành quyết định phải huỷ bỏ quyết định của mình và thông báo cho đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt xoá tên trong danh sách đảng viên

Bổ sung nội dung: Trường hợp tổ chức đảng ban hành quyết định kết nạp đảng viên đã giải thể hoặc bị giải tán thì cấp uỷ có thẩm quyền nơi đảng viên đang sinh hoạt huỷ bỏ quyết định kết nạp đảng viên không đúng tiêu chuẩn, điều kiện

 

- Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục theo quy định tại Điều 4, Điều 5Điều lệ Đảngthì phải huỷ bỏ quyết định đó, chỉ đạo cấp uỷ có thẩm quyền làm lại các thủ tục theo quy định và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

Bổ sung nội dung: Trường hợp tổ chức đảng đã giải thể hoặc bị giải tán thì cấp uỷ có thẩm quyền nơi đảng viên đang sinh hoạt tiến hành thẩm tra, xác minh và làm lại các thủ tục theo quy định

 

6. Phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, ghi hồ sơ đảng viên

- Phát thẻ đảng viên

Bỏ nội dung "đảng viên thuộc Đảng bộ Ngoài nước do Đảng ủy Ngoài nước xem xét, ra quyết định".

 

- Quản lý hồ sơ đảng viên

Đảng uỷ Bộ Ngoại giaoquản lý hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên và danh sách đảng viên trong Đảng bộ theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương

Đảng ủy Ngoài nướcquản lý hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên và danh sách đảng viên trong Đảng bộ theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương

7. Việc đề cử và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên

Bổ sung nội dung: Chỉ được đề cử đại biểu chính thức của đại hội để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; Trường hợp đại biểu chính thức (do bầu cử) xin không tham dự đại hộimà được cấp uỷ triệu tập đại hội đồng ýthì được cử đại biểu dự khuyết thay thế

 

8. Lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ

- Đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương:

Không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của tổ chức cơ sở đảng. Những đảng bộ cơ sở mà đảng uỷ được giao quyền hoặc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở

 

- Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam):

+ Ở cấp Trung ươngdo Bộ Chính trị quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chếvà giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu quản lý

 

+ Ở cấp tỉnh, cấp huyệndo Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ quản lý, định kỳ báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương)

 

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, được ban hành trong hệ thống Đảng tới các chi bộ. Các tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thi hành.

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang