Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 17 646
  • Tháng hiện tại: 61 207
  • Tổng lượt truy cập: 1621549
Đăng nhập
Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 1367

         Ngày 29 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1201/UBND-KGVXNV về việc chế độ chi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

         1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh,…) chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 được giao, sử dụng các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để đảm bảo kịp thời các điều kiện và kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05 tháng 02 năm 2020; thực hiện chi các chế độ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan) để xem xét, giải quyết.

         2. Nguồn kinh phí thực hiện: theo quy định của Chính phủ tại Điều 2 Nghị quyết số 37/NQ-CP, cụ thể như sau:

         - Đối với các cơ sở khám chữa bệnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh quản lý (bao gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh,…):

         Giao Sở Y tế làm đầu mối tập hợp các đề xuất kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm: kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP; kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, vật tư y tế, sửa chữa cơ sở vật chất;...); phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

         - Đối với các cơ sở khám chữa bệnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 do huyện quản lý:

         Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (bao gồm: kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP; kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, vật tư y tế, sửa chữa cơ sở vật chất;...) cho các đơn vị từ nguồn ngân sách huyện và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đối với các huyện đã cân đối các nguồn, kể cả sử dụng nguồn dự phòng ngân sách nhưng còn khó khăn thì báo cáo về Sở Y tế tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

         - Đối với kinh phí thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế:

         Giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

         3. Các cơ sở khám chữa bệnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện cách ly y tế; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện cho các cơ quan, đơn vị tổng hợp như đã nêu tại mục 2.

         4. Trường hợp có phát sinh thêm các nội dung chi ngoài chế độ quy định của Trung ương thì giao các sở, ngành, UBND các huyện thị xã thành phố và đơn vị có nhu cầu (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, …) đề xuất cụ thể nội dung chi, mức chi, nhu cầu chi, nguồn kinh phí thực hiện; gửi về Sở Y tế tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND trình HĐND tỉnh theo đúng quy định. 

(Ảnh minh họa).

Ban Biên tập Sở Tài chính./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang