Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 7 151
  • Tháng hiện tại: 30 659
  • Tổng lượt truy cập: 1742398
Đăng nhập
Tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (liên quan đến quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú)
Lượt xem: 248

- Tổng số TTHC đang thực hiện tiếp nhận tại tỉnh gồm: 1.868 TTHC (trong đó: 1.479 TTHC cấp tỉnh, 330 TTHC cấp huyện, 162 TTHC cấp xã, 58 TTHC cơ quan khác)

- Số TTHC có yêu cầu thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin cư trú: 98 TTHC (toàn bộ đều do các Bộ, ngành Trung ương quy định, địa phương không có TTHC đặc thù quy định liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin cư trú)

- Tình hình tiếp nhận và giải quyết đối với các TTHC có thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy: UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 261/UBND-NCKSTTHC ngày 02/02/2023 triển khai một số nội dung thực hiện quy định của Luật Cư trú về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. Ngoài ra, Tổ Công tác Đề án 06 của UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 338/KH-TCTTHĐA06 ngày 09/02/2023 về việc khảo sát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn các phương thức sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân hoặc trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trên địa bàn tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID;… Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên ngành của Công an tỉnh, kể từ ngày Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh không yêu cầu công dân cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC mà khai thác thông tin nhân thân và cư trú trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06), Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác đề án 06 tỉnh Bình Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và chủ trì các cuộc họp của Tổ Công tác Đề án 06 định kỳ tháng, quý, 6 tháng và đột xuất theo quy định; ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện như: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác; chỉ đạo UBND các cấp thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 (đến nay 100% UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thôn, tổ dân phố đã thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án 06 để thống nhất trong công tác chỉ đạo). Ban hành các kế hoạch, quyết định kiểm tra, hướng dẫn Tổ Công tác Đề án 06 cấp huyện, cấp xã thực hiện Đề án 06.

Đến nay, 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo theo Đề án 06 của Chính phủ đã được triển khai ở mức độ 3 và 4 (11 dịch vụ công của ngành Công an và 12 dịch vụ công của các bộ, ngành); tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch khảo sát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Tổ khảo sát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh, 02 Bộ phận một cửa cấp huyện và 02 Bộ phận một cửa cấp xã.

(Trích Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh)

Ban biên tập Sở Tài chính./.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH BÌNH THUẬN 

 
Địa chỉ : 400 Đại lộ Võ Văn Kiệt – Thành phố Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 
Số điện thoại : 0252.3828469. Fax: 3821656 
Email : stc@binhthuan.gov.vn. 
Designed by VNPT

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang