Công khai theo Quyết định 05/2014/QĐ-TTg

Công khai chế độ, chính sách liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bản tỉnh Bình Thuận

(22/08/2014)

Ngày 30/7/2014, UBND tỉnh ban hành công văn số 2662/UBND-TH về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bản tỉnh Bình Thuận

Công văn số 280/UBND-TH ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận

(19/05/2014)

Triển khai thực hiện các quy định về trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức của cơ quan thanh tra Nhà nước

Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính

(19/05/2014)

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính

Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV--BLĐTBXH-BTC-UBDT ngàyv 05/01/2005

(14/04/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005

(14/04/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005

(14/04/2014)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009

(14/04/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005

(14/04/2014)

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

(14/04/2014)

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Thông tư số 09/2005/TT BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ

(14/04/2014)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0587834
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech