Cải cách hành chính

Kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính năm 2017

(25/10/2017)

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính

Trả lời phản ánh - kiến nghị

(16/08/2017)

Câu hỏi: Xe máy của Văn phòng Chương trình phát triển vùng huyện Bắc Bình thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (tổ chức phi chính phủ nước ngoài) có được xem là tài sản Nhà nước hay không? Có phải thanh lý theo quy trình bán thanh lý tài sản Nhà nước hay không?

Quyết định 695/QĐ-STC ngày 19/07/2017 của Sở Tài chính

(19/07/2017)

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Trả lời phản ánh, kiến nghị

(19/06/2017)

Sở Tài chính trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Tài chính Bình Thuận giai đoạn 2016-2020

(21/04/2017)

Kế hoạch số 511/KH-STC ngày 02/06/2016 của SỞ Tài chính

Quyết định số 1334/QĐ-STC ngày 26/12/2016 của Sở Tài chính

(09/02/2017)

Ban hành danh mục các lĩnh vực, công việc thực hiện theo cơ chế một cửa của Sở Tài chính Bình Thuận

Kế hoạch 101/KH-STC ngày 23/01/2017 của Sở Tài chính

(09/02/2017)

Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài chính Bình Thuận năm 2017

Công bố Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính

(09/12/2016)

Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh

Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ Nội vụ

(31/10/2016)

Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020"

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0456825
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech