Cải cách hành chính

Triển khai quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố v

(30/10/2018)

Về việc ban hành quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”.

(29/10/2018)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”.

Quyết định 3479/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

(15/10/2018)

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.

Báo cáo 1260/BC-SNV ngày 05/06/2018 của Sở Nội Vụ.

(20/06/2018)

Báo cáo Phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Kế hoạch 437/KH-STC ngày 19/06/2018 của Sở Tài chính Bình Thuận.

(20/06/2018)

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 243/TB-UBND ngày 12/06/2018 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Thông báo số 243/TB-UBND ngày 12/06/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

(20/06/2018)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0587827
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech