Cải cách hành chính

Báo cáo 1260/BC-SNV ngày 05/06/2018 của Sở Nội Vụ.

(20/06/2018)

Báo cáo Phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Kế hoạch 437/KH-STC ngày 19/06/2018 của Sở Tài chính Bình Thuận.

(20/06/2018)

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 243/TB-UBND ngày 12/06/2018 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Thông báo số 243/TB-UBND ngày 12/06/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

(20/06/2018)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Báo cáo phân tích, đánh giá chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Công văn 381/BC-STC ngày 04/06/2018 của Sở Tài chính.

(20/06/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

Công văn 135/BC-STC ngày 02/03/2018 của Sở Tài chính.

(20/06/2018)

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý 1/ 2018.

Công văn 37/KH-STC ngày 17/01/2018 của Sở Tài chính.

(20/06/2018)

Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài chính Bình Thuận năm 2018.

Công văn 3771/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận.

(20/06/2018)

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình Thuận.

Kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính năm 2017

(25/10/2017)

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính

Trả lời phản ánh - kiến nghị

(16/08/2017)

Câu hỏi: Xe máy của Văn phòng Chương trình phát triển vùng huyện Bắc Bình thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (tổ chức phi chính phủ nước ngoài) có được xem là tài sản Nhà nước hay không? Có phải thanh lý theo quy trình bán thanh lý tài sản Nhà nước hay không?

Quyết định 695/QĐ-STC ngày 19/07/2017 của Sở Tài chính

(19/07/2017)

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0478863
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech