Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đăng ký mã số ngân sách trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

25/03/2016 16:06:35

« Các văn bản liên quan

1. Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

2. Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

 

« Hướng dẫn thực hiện

1. Các bước thực hiện đăng ký mã số ngân sách trực tuyến:

- Đăng ký tài khoản người dùng và xác thực tài khoản qua email đã đăng ký (nếu trước đây chưa thực hiện)

- Xem kỹ nội dung quy trình thủ tục hành chính có liên quan

- Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu

- Quét (scan) các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới một trong các định dạng sau: .PDF, .JPG, .DOC hoặc DOCX.

- Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký

- Chọn thủ tục cần giải quyết, nhập yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tải các file cần thiết có liên quan, gửi hồ sơ trực tuyến.

- Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung thông tin (nếu có yêu cầu)

- Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng được cung cấp.

- Tiếp nhận kết quả và in Giấy chứng nhận mã số ngân sách điện tử từ hệ thống đăng ký mã số ngân sách trực tuyến.

2. Các tài liệu hướng dẫn

- Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản sử dụng Dịch vụ công đăng ký mã số ngân sách trực tuyến.

- Hướng dẫn sử dụng các chức năng của Hệ thống đăng ký mã số ngân sách trực tuyến.

- Hướng dẫn cấu hình trình duyệt Internet Explorer để in Giấy Chứng Nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 

« Website đăng ký mã số ngân sách trực tuyến

                          https://mstt.mof.gov.vn

 

 « Các biểu mẫu liên quan

- Biểu số 01-MSNS-BTC

- Biểu số 02-MSNS-BTC

- Biểu số 03-MSNS-BTC

- Biểu số 04-MSNS-BTC

- Biểu số 06-MSNS-BTC

- Biểu số 07-MSNS-BTC

 

                                                         *****************************

                 Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tin học-Thống kê (Sở Tài chính Bình Thuận) để được hướng dẫn, hỗ trợ

    Điện thoại liên hệ: 062.3833591


        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0601052
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech