Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm máy photocopy các loại thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung.

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm máy photocopy các loại thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/7/2019 đến 08 giờ 00 ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Mua tài sản công, 400 Võ Văn KIệt, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252. 3821156

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 23/7/2019.

- Thời gian mở thầu: 08 giờ 10 ngày 23/7/2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Ban biên tập Sở Tài chính


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0601056
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech