Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến

Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

10/09/2019 10:24:49

Ngày 25/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 81/2019/NQ-HĐND về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Theo đó, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh quy định cụ thể như sau:

- Người cao tuổi ở tuổi 70 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi ở tuổi 75 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 250.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi ở tuổi 80 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi ở tuổi 85 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 350.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi ở tuổi 90 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi, gồm 05 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt;

Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

* Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi tỉnh);

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

* Về hiệu lực thi hành:

Nghị quyết số 81/2019/NQ-HĐND  ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 06/8/2019.

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0601047
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech