Mua sắm 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng hiệu Toyota Hilux 3.0G, 05 chỗ ngồi, 02 cầu, có Canopy tiêu chuẩn hoặc tương đương.

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Mua sắm 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng hiệu Toyota Hilux 3.0G, 05 chỗ ngồi, 02 cầu, có Canopy tiêu chuẩn hoặc tương đương.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

- Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô bán tải chuyên dùng hiệu Toyota Hilux 3.0G, 05 chỗ ngồi, 02 cầu, có Canopy tiêu chuẩn hoặc tương đương.

- Tên dự án: Sử dụng vốn nhà nước thường xuyên để mua sắm tài sản phục vụ công tác.

- Nguồn vốn: Dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2015 theo Quyết định số 192/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh.

 - Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán HSYC chào hàng : từ 8 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2015 đến ngày 23 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận, 13 Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận

- Điện thoại : 062.3821156          - Fax : 062.3834398

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ ngày 23     tháng 6 năm 2015 tại Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận.

- HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng  6 năm 2015 tại Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận.

 

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0507696
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech