Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu lựa chọn đơn vị phân tích mẫu nước phục vụ công tác quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu lựa chọn đơn vị phân tích mẫu nước phục vụ công tác quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/8/2018 đến 08 giờ 00 ngày 28/8/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận, Số 15 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252. 3823385.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 28/8/2018.

- Thời gian mở thầu: 08 giờ 10 ngày 28/8/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

Ban biên tập Sở Tài chính.


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0544308
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech