Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ ngồi hoặc tương đương của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ ngồi hoặc tương đương của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

- Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ ngồi hoặc tương đương của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- Tên dự án: Dự án sử dụng vốn Nhà nước thường xuyên để mua sắm tài sản phục vụ công tác.

- Giá gói thầu: 

- Nguồn vốn: Từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa năm 2015 theo Quyết định số 192/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày  09 tháng 6 năm 2015 đến trước 08 giờ, ngày  19 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận, 13 Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận

- Điện thoại : 062.3821156          - Fax : 062.3834398

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 19/6/2015.

- Bảo đảm dự thầu:  15.000.000 đồng bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.

- HSDT sẽ đuợc mở công khai vào lúc 08 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận. 

 

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0507693
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech