Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm bàn ghế giáo viên, học sinh các cấp thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018.

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm bàn ghế giáo viên, học sinh các cấp thuộc danh mục tài sản nhà nước mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/7/2018 đến 08 giờ 00 ngày 02/8/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Mua tài sản công, 13 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại: 0252. 3821156  

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 02/8/2018.

- Thời gian mở thầu: 08 giờ 10 ngày 02/8/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Ban biên tập Sở Tài chính.


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0544309
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech