Mua sắm 09 chiếc xe bán tải chuyên dùng Toyota Hilux 3.0G MT (02 cầu) số sàn, có Canopy loại thấp hoặc tương đương.

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Mua sắm 09 chiếc xe bán tải chuyên dùng Toyota Hilux 3.0G MT (02 cầu) số sàn, có Canopy loại thấp hoặc tương đương.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

- Tên gói thầu: Mua sắm 09 chiếc xe bán tải chuyên dùng Toyota Hilux 3.0G MT (02 cầu) số sàn, có Canopy loại thấp hoặc tương đương.

- Giá gói thầu: 7.551.000.000 đồng.  

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí quân sự địa phương năm 2015 theo Quyết định số 192/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh; kinh phí quân sự địa phương năm 2016 và kinh phí Bộ Quốc phòng hỗ trợ

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2015 đến trước 08 giờ, ngày  24 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận, 13 Nguyễn Tất Thành – Phan Thiết – Bình Thuận

- Điện thoại : 062.3821156          - Fax : 062.3834398

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 24/12/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 113.000.000 đồng, bảo đảm qua ngân hàng.

- HSDT sẽ đuợc mở công khai vào lúc 08 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2015 tại Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận. 

 

Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0507683
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech