Thông tin hoạt động

Kế hoạch 208/KH-STC ngày 30/03/2018 của Sở Tài chính

(02/10/2018)

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Kế hoạch 218/KH-STC ngày 05/04/2018 của Sở Tài chính

(02/10/2018)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”

Công văn 4043/UBND-NC ngày 24/09/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(02/10/2018)

V/v vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW

Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới của sở tài chính bình thuận

(27/08/2018)

Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới của sở tài chính bình thuận

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0589120
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech