Thông tin hoạt động

Kế hoạch 208/KH-STC ngày 30/03/2018 của Sở Tài chính

(02/10/2018)

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Kế hoạch 218/KH-STC ngày 05/04/2018 của Sở Tài chính

(02/10/2018)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”

Công văn 4043/UBND-NC ngày 24/09/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(02/10/2018)

V/v vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW

Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới của sở tài chính bình thuận

(27/08/2018)

Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới của sở tài chính bình thuận

Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý thu, chi, sử dụng ngân sách nhà nước tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (thuộc Sở Y tế)

(29/06/2018)

Thanh tra tài chính tại tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (thuộc Sở Y tế Bình Thuận).

Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(23/04/2018)

Hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Chi đoàn Sở Tài chính.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

(14/11/2017)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

(09/11/2017)

Thực hiện Quyết định số 725-QĐ/TU ngày 18/8/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuận về việc tặng huy hiệu Đảng. Chiều ngày 1/9/2017, tại Hội trường Sở Tài chính, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Minh Tân, Đảng viên sinh hoạt Chi bộ 1.

Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14.

(03/11/2017)

Phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 (thực hiện điểm 1 Mục II của Kế hoạch số 991/KH-STC ngày 27/10/2017 của Sở Tài chính v/v triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 để phổ biến, tuyên truyền cho công chức, viên chức và nhân san biết, thực hiện).

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0507699
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech