Thông báo

Thông báo số 277/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(17/07/2018)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại hội nghị công bố kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Thông báo 1547/TB-HĐTD ngày 09/07/2018 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh Bình Thuận.

(17/07/2018)

Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, thi tuyển; việc ôn thi và thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

Thông báo 1452/TB-HĐTD ngày 27/06/2018 của Hội đòng tuyển dụng.

(03/07/2018)

Thông báo về kết quả điểm thi – vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2018

(03/05/2018)

Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới “Tiếp sức cho những thay đổi Phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo”

Thông báo 178/TB-UBND ngày 16/04/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(24/04/2018)

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2018

Thông báo 261/TB-STC ngày 23/04/2018 của Sở Tài chính

(24/04/2018)

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Triển khai Kế hoạch số 21/KH-STTTT ngày 16/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông

(09/04/2018)

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Công văn số 186/STTTT-TTBCXB ngày 23/03/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông

(02/04/2018)

V/v tuyên truyền thực hiện Kế hoạch 1009/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai “ Năm An toàn giao thông năm 2018”

Triển khai Hướng dẫn số 267/HD-BCH ngày 23/02/2018 của Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Phan Thiết

(22/03/2018)

Sở Tài chính thông báo việc ban hành Hướng dẫn số 267/HD-BCH ngày 23/02/2018 của Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Phan Thiết về thực hiện nhiệm vụ Cứu hộ - Cứu nạn năm 2018.

Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính

(22/03/2018)

Sở Tài chính thông báo việc ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính – Ngân sách.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0478871
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech