Thông báo

Công văn 1138/SKHCN-VP ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

(13/11/2018)

V/v thông báo giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

Công văn 737/BDT-NV ngày 09/11/2018 của Ban dân tộc

(13/11/2018)

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Đề án 402 tại địa phương

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận.

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận.

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận.

Thông báo 922/TB-STC ngày 08/11/2018 của Sở Tài chính.

(12/11/2018)

Thông báo về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính.

Thông báo 08/TB-TTCNTT&TT ngày 01/11/2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyển thông.

(07/11/2018)

Thông báo mở lớp ôn và thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Thông báo 2258/TB-HĐTD ngày 02/10/2018 của Hội đồng tuyển dụng

(11/10/2018)

Thông báo về kết quả điểm thi – vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Thông báo số 277/TB-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(17/07/2018)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai tại hội nghị công bố kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0507681
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech