Thông báo

Sở Tài chính thông báo việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(05/02/2018)

V/v ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công văn 24/LHH ngày 10/01/2018 của Lên hiệp các hội KH&KT

(19/01/2018)

V/v triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (2018-2019

Công văn số 1225/STTTT-CNTT ngày 29/12/2017 Sở Thông tin và Truyền thông

(19/01/2018)

V/v khai thác, sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

(18/01/2018)

V/v ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(18/01/2018)

V/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Thay đổi địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

(25/12/2017)

Sở Tài chính thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế “Một cửa”

Công văn 16491/BTC-KBNN ngày 06/12/2017 v/v tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS

(11/12/2017)

Bộ Tài chính có ban hành công văn số 16491/BTC-KBNN ngày 06/12/2017 về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS. Theo đó, để phục vụ việc bảo trì kỹ thuật nên hệ thống TABMIS sẽ dừng hoạt động trong các khoảng thời gian: Từ 08h00 ngày 09/12/2017 (thứ bảy) đến 07h00 ngày 11/12/2017 (thứ hai) và từ 08h00 ngày 06/01/2018 (thứ bảy) đến 07h00 ngày 08/01/2018 (thứ hai). Đề nghị các đơn vị chủ động sắp xếp công việc, hoàn thành phê duyệt giao dịch trên hệ thống để tạm thời không truy cập vào hệ thống TABMIS trong các khoảng thời gian nêu trên. (Có đính kèm CV 16491/BTC-KBNN).

Văn bản 3962/SXD-QLN về phối hợp thực hiện cung cấp thông tin về nhà ở xã hội cho công nhân lao động

(28/11/2017)

Văn bản số 3962/SXD-QLN ngày 20/11/2017 của Sở Xây dựng về việc phối hợp thực hiện cung cấp thông tin về nhà ở xã hội cho công nhân lao động. (Theo sxd.binhthuan.gov.vn)

Công văn 2852/TB-HĐTD ngày 01/11/2017

(15/11/2017)

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Thông báo thời gian tạm ngừng truy cập hệ thống TABMIS

(10/11/2017)

Bộ Tài chính có ban hành công văn số 14944/BTC-KBNN ngày 03/11/2017 về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS và các hệ thống ứng dụng tập trung của KBNN.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0405567
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech