Tin nổi bật

Bổ sung trường hợp được miễn học phí

(16/11/2018)

Bổ sung trường hợp được miễn học phí

Tăng mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

(16/11/2018)

Tăng mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Sửa quy định điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

(16/11/2018)

Sửa quy định điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

(15/11/2018)

Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Công văn 1138/SKHCN-VP ngày 07/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

(13/11/2018)

V/v thông báo giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

Công văn 737/BDT-NV ngày 09/11/2018 của Ban dân tộc

(13/11/2018)

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Đề án 402 tại địa phương

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận.

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận.

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

(13/11/2018)

Quyết định Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0507685
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech