Văn bản QLNN

Công văn 612/STC-HCSN ngày 03/02/2018 của Sở Tài chính

(22/02/2018)

V/v triển khai thực hiện Công văn số 17519/BTC-HCSN ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính

Công văn 452/STC-QLNS ngày 02/02/2018 của Sở Tài chính

(05/02/2018)

V/v triển khai hướng dẫn bổ sung của Bộ Tài chính thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước

Công văn 429/STC-HCSN ngày 31/01/2018 của Sở Tài chính

(01/02/2018)

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông tư 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính

(26/01/2018)

V/v Hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

Công văn 17676/BTC-KBNN ngày 27/12/2017 của Bộ Tài chính

(26/01/2018)

V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS

Công văn số 5949/STC-TCĐT ngày 08/12/2017 của Sở Tài chính

(25/01/2018)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính

Công văn 183/STC-QLNS ngày 16/01/2018 của Sở Tài chính Bình Thuận

(24/01/2018)

V/v hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

Công văn 264/STC-HCSN ngày 22/01/2018 của Sở Tài chính Bình Thuận

(24/01/2018)

V/v đăng tải góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Thuận.

Công văn số 188/STC-QLNS ngày 16/01/2018 của Sở Tài chính

(17/01/2018)

V/v triển khai hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới.

Công văn số 5753/STC-HCSN ngày 29/11/2017 của Sở Tài chính

(10/01/2018)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - So TC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech