Văn bản QLNN

Công văn 1819/STC-HCSN ngày 16/05/2018 của Sở Tài chính

(23/05/2018)

V/v đăng tải góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành.

Công văn 1770/STC-HCSN ngày 14/05/2018 của Sở Tài chính.

(15/05/2018)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính

Công văn 1689/STC-HCSN ngày 08/05/2018 của Sở Tài chính

(08/05/2018)

V/v chi tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Công văn 1687/STC-HCSN ngày 08/05/2018 của Sở Tài chính

(08/05/2018)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.

Công văn 1661/STC-ĐT ngày 04/05/2018 của Sở Tài chính

(08/05/2018)

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính.

Công văn 1608/STC-QLCS ngày 03/05/2017 của Sở Tài chính

(07/05/2018)

V/v triển khai thực hiện các Nghị định của Chính Phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Công văn 1486/STC-QLNS ngày 20/04/2018 của Sở Tài chính

(03/05/2018)

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

Công văn 241/STTTT-TTBCXB ngày 12/04/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông

(30/04/2018)

V/v Tăng cường tuyên truyền Kế hoạch số 648/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018 - 2021”

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin

(26/04/2018)

Cung cấp tài liệu hướng dẫn về tiếp cận thông tin

Công văn 1529/STC-HCSN ngày 14/04/2018 của Sở Tài chính

(24/04/2018)

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Thuận.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - So TC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech