Phòng Ban thuộc Sở

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN

(18/12/2018)

Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài sản công và giá cả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính. Cụ thể trên các lĩnh vực:

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

(18/12/2018)

Tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý tài chính về đầu tư trên địa bàn toàn Tỉnh. Đề xuất với Giám đốc Sở yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê của các chủ đầu tư.

PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(18/12/2018)

Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý tài chính, ngân sách đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị cấp tỉnh từ khâu lập đến chấp hành dự toán, kế toán đến quyết toán ngân sách. Cụ thể:

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH - DOANH NGHIỆP

(18/12/2018)

Phòng Quản lý ngân sách là Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý tài chính ngân sách nhà nước tại địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Phòng Quản lý ngân sách thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

THANH TRA SỞ

(18/12/2018)

Thanh tra sở có trách nhiệm giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở

Văn phòng Sở

(18/12/2018)

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ:

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

5333572
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech