Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác pháp y theo Đề án số 2246/ĐA-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh

Thông tin đấu thầu-đấu giá

Thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác pháp y theo Đề án số 2246/ĐA-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/8/2019 đến 09 giờ 00 ngày 20/8/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Pháp y, số 100 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại: 0252.3833867.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 20/8/2019.

- Thời gian mở thầu: 09 giờ 10 ngày 20/8/2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Ban biên tập Sở Tài chính


Các bài viết khác

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech