THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tàu Qiong Lin Yu (Quỳnh Lâm Ngư), số hiệu 19007

Thông tin đấu thầu-đấu giá

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tàu Qiong Lin Yu (Quỳnh Lâm Ngư), số hiệu 19007

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

          Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc bán đấu giá tàu Qiong Lin Yu (Quỳnh Lâm Ngư) và Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tàu Qiong Lin Yu (Quỳnh Lâm Ngư).

          Sở Tài chính thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung chính sau đây:

          - Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

          - Tên tài sản: Tàu Qiong Lin Yu (Quỳnh Lâm Ngư), số hiệu 19007.

          - Số lượng: 01 chiếc.

          - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.775.545.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

          - Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố…

          - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ ngày ký thông báo nêu trên tại Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, địa chỉ: số 400 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

          Sở Tài chính trân trọng thông báo./.


Các bài viết khác

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech