Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 (22/03/2019)

Tuyên truyền, phổ biến

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 (22/03/2019)

25/03/2019 14:30:14

Kế hoạch số 913/KH-UBND ngày 18/03/2019 UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019 (22/03/2019)

Để triển khai thực hiện Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thê giới năm 2019; Ngày 18/03/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 913/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019.

 

(Ảnh minh họa)

Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề "Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thế giới.

Ngày Nước thế giới năm 2019 hướng đến việc nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 tạo sự quan tâm rộng rãi trong toàn thể cán bộ, công  chức, viên chức, quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ.

Kế hoạch số 913/KH-UBND nêu cụ thể những nội dung và các hoạt động triển khai Ngày Nước thê giới năm 2019. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, ngành, các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch trên.

Kế hoạch số 913/KH-UBND

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech