Đính chính Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính.

Tuyên truyền, phổ biến

Đính chính Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính.

27/05/2019 14:53:46

Ngày 23/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 706/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, đính chính cụm từ “Chi hỗ trợ cho trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A tại cộng đồng” tại điểm c khoản 5 Điều 7 Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020 thành “Chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A tại cộng đồng”.

Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23/4/2019 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính.

Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech