Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Tuyên truyền, phổ biến

Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

05/03/2019 14:11:45

Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 706/UBND-KT về việc đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, UBND tỉnh đã có chỉ đạo: “Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục ngang cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và quy định pháp luật về quản lý loài ngoại lai xâm hại; không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng, Công an tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp; hoạt động phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Và UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo, đài tăng cường tuyên truyền, đưa tin, phát sóng pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường.”

Tệp đính kèm.

Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech