Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

Tuyên truyền, phổ biến

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

04/05/2019 12:02:19

Ngày 22/4/2019, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 556/STP-NV3 về việc tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019, chia thành 04 đợt. Mỗi đợt có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.

Công văn số 556/STP-NV3

Ban biên tập Sở Tài chính.


        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech