Thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việc Nam

Tuyên truyền, phổ biến

Thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việc Nam

27/03/2019 15:39:52

Ngày 15/3/2019, BHXH tỉnh Bình Thuận có ban hành công văn số 366/BHXH-QLT hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, phối hợp với cơ quan BHXH để xác định lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đơn vị quản lý.

2. Đăng ký tham gia và đóng BHXH bắt buộc cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đơn vị quản lý theo quy định.

* Về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 *Về hồ sơ, biểu mẫu; quy trình thu, quản lý sổ BHXH: Thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 599/QĐ-BHXH

 Trong quá trình thực hiện, nếu sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng Quản lý thu (thuộc BHXH tỉnh Bình Thuận) để được hướng dẫn, giải quyết.

Công văn số 366/BHXH-QLT

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech