Quy định thời gian tiếp dân đối với người đứng đầu cấp ủy

Tuyên truyền, phổ biến

Quy định thời gian tiếp dân đối với người đứng đầu cấp ủy

05/03/2019 13:57:36

Ngày 18/02/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo đó, thời gian người đứng đầu cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện, cấp ủy xã tiếp dân được quy định như sau:

- Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ:

+ Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng.

+ Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

- Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau:

+ Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau.

+ Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

(Ảnh minh họa)

Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech